Serwis

Utrzymanie ruchu
Usługa utrzymania ruchu jest najbardziej kompleksowym podejściem do kwestii serwisu. Polega na zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych poprzez sprawowanie stałego nadzoru technicznego, w tym dokonywanie przeglądów serwisowych, regulacji, konserwacji i drobnych napraw bieżących. Stała, profesjonalna opieka techniczna sprawowana przez naszych serwisantów gwarantuje szybkie wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz „początków” awarii. Pozwala to zminimalizować zagrożenia, jakie niesie za sobą niespodziewana, poważna awaria układu chłodniczego, wiążąca się często ze znacznymi stratami finansowymi. Proponowana Usługa jest przez nas realizowana na zasadach outsourcingu. Umożliwia to Państwu optymalizację kosztów, poprzez eliminację potrzeby zatrudniania własnych specjalistów.

Umowy serwisowe
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje Państwu pierwszeństwo w realizacji zgłoszonych napraw. Ma to istotne znaczenie w okresach wzmożonej awaryjności układów chłodniczych i klimatyzacyjnych (np. okresy letnich upałów).

Naprawy urządzeń oraz instalacji
Dokonujemy kompleksowych napraw urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Modernizacje

Wymiana czynników chłodniczych na ekologiczne

Przeglądy techniczne
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń oraz instalacji chłodniczych, a także zakładanie i uzupełnianie dokumentacji (stosownie do wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową)